กลับสู่หน้าหลัก

เทศบาลตำบลหัวสะพาน

Huasaphan Subdistrict Municipality

วิสัยทัศน์

"ชุมชนน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง "

วีดิทัศน์แนะนำ

เทศบาลตำบลหัวสะพาน

นายณรงค์ คนคล่อง
นายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน
นายธวัช อิทธิวุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลหัวสะพาน

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข้อมูล
 • 26 ต.ค. 2564

  การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)...

 • 26 ต.ค. 2564

  ่ขอเชิญประชุม

 • 26 ต.ค. 2564

  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดโครงการแ...

 • 26 ต.ค. 2564

  การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรา...

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า ทต.หัวสะพาน ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000002
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000329
คน
icon
เดือนนี้
0000765
คน
icon
ปีนี้
0000774
คน
icon
ทั้งหมด
0000774
คน
Share on Line
Share on Pinterest