โครงการปลูกต้นไม้รอบอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลหัวสะพาน ปี 2562

โครงการปลูกต้นไม้รอบอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลหัวสะพาน ปี 2562
โครงการปลูกต้นไม้รอบอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลหัวสะพาน ปี 2562 กิจกรรมปลูกต้นไม้ รอบอาคารเทศบาลตำบลหัวสะพาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ในวัน ศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
Share on Line
Share on Pinterest