การล้างถังน้ำใสและหอถังสูง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

การล้างถังน้ำใสและหอถังสูง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
การล้างถังน้ำใสและหอถังสูง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 กองการประปาเทศบาลตำบลหัวสะพาน ได้ทำการล้างถังน้ำใสและหอถังสูง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ได้นำเนินการเสร็จสิ้น ใน คืนวันที่ 21 สิงหาคม 2562
Share on Line
Share on Pinterest