การประชุม การแข่งขันเรือพายและการจัดงานประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๒

การประชุม การแข่งขันเรือพายและการจัดงานประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๒
การประชุม การแข่งขันเรือพายและการจัดงานประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๒ การประชุม การแข่งขันเรือพายและการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชม ๑ (ชั้น ๒) สำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพาน ในวัน พฤหัสบดี ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น.
Share on Line
Share on Pinterest