กิจกรรมแข่งขันเรือพาย และ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562.

กิจกรรมแข่งขันเรือพาย และ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562.
กิจกรรมแข่งขันเรือพาย และ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562. กิจกรรมแข่งขันเรือพาย และ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 พ.ย. 2562 เทศบาลตำบลหัวสะพานได้จัดกิจกรรมแข่งขันเรือพาย และ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 1. กิจกรรมแข่งเรือพายในช่วงเช้า โดยได้รับเกียรติจากนาย ธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี มาเป็นประธานเปิดงานในพิธี และ 2. กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงช่วงกลางคืน ได้รับเกียรติจากนาย กอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มาเป็นประธานเปิดงานในพิธี กิจกรรมช่วงกลางคืน ประกอบด้วย การประกวดกระทง / รำวง / ดนตรี / การแสดงแสงสีเสียง
Share on Line
Share on Pinterest